Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Usługa migracji na SAP HANA dla klientów sektora SMB

 

Dzięki usłudze migracji strategicznych danych do SAP HANA klient otrzyma możliwość zapoznania się z nowymi cechami, jakie oferuje ta nowoczesna platforma bazodanowa. Migracja odbędzie się w środowisku i infrastrukturze klienta na jego rzeczywistych danych, co gwarantuje otrzymanie rzetelnych informacji i wskaźników, pokazujących pozytywny wpływ nowego motoru bazy danych na środowisko SAP. Wartością dodaną dla klienta jest niewątpliwie możliwość przetestowania sposobu migracji oraz pracy na nowej platformie bazodanowej bez potrzeby kosztownej inwestycji w drogi certyfikowany sprzęt typu SAP HANA Appliance.

Proponowana usługa jest darmowa.

Jedyny koszt, jaki ponosi klient to dzierżawa serwera na umowny okres, potrzebny na przetestowanie rozwiązania. W przypadku zakupu serwera koszty jego początkowej dzierżawy są anulowane.

 

Etapy usługi:

 

Analiza i planowanie

Na tym etapie wykonana zostanie analiza obecnego środowiska SAP klienta, oraz omówione i zaplanowane działania mające na celu migrację danych klienta do SAP HANA. Przedstawiony zostanie harmonogram oraz projekt wdrożenia. W trosce o bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości procesów biznesowych klienta, opisywana usługa zostanie wykonana na danych testowych w odrębnym od produkcyjnego środowisku.

 

Migracja

Na tym etapie zostanie zainstalowany nowy serwer, na którym będzie docelowo pracować baza SAP HANA.  Wykonane zostaną wszelkie połączenia wymagane do przeprowadzenia migracji metodą DMO i wykonana migracja do docelowego rozwiązania.

 

Usługi pomigracyjne

Na tym etapie zostaną dostarczone usługi przedstawiające nowe cechy bazy danych SAP HANA (w formie małych warsztatów)

  • Narzędzia administracyjne
  • Narzędzia backup/recovery
  • Omówienie metod wdrażania wysokodostępnych rozwiązań bazujących na replikacji systemowej SAP HANA i rozwiązań klastrowych
  • Dokumentacja techniczna rozwiązania

 

Usługi dodatkowe

Na prośbę klienta istnieje możliwość zaplanowania i wykonania dodatkowych warsztatów, których zakres jest do uszczegółowienia. Mogą to być np.:

  • Integracja z systemami backupu
  • Projektowanie HA/DR dla SAP HANA, także w oparciu o architekturę Hybrid IT
  • Wirtualizacja przy użyciu architektury hyperkonwergentnej dla SAP

 

Wartości dla klienta związane z usługą

  • Możliwość przetestowania zachowania systemu SAP na nowej platformie bazodanowej z wykorzystaniem rzeczywistych danych klienta
  • Możliwość poznania bazy danych SAP HANA i jej zachowania w istniejącej infrastrukturze klienta
  • Możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami rynkowymi w dziedzinie wirtualizacji, wysokiej dostępności oraz metod zabezpieczania danych.