Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Usługi SAP

 

Instalacja

 • SAP HANA
 • SAP NetWeaver

 

Upgrade & Paczowanie

 • upgrade, paczowanie SAP HANA
 • upgrade, paczowanie OS (SLES 4 SAP, Red HAT)

 

Kopia systemu

 • stworzenie, implementacja polityki backupowej
 • rozwiązania czarowno on premise jak i w chmurze

 

Migracja

 • stworzenie kompleksowego planu migracji środowiska SAP zarówno z dotychczasowych baz danych do SAP HANA jak i z systemów hpux, AIX na Linux
 • przeprowadzenie migracji pomiędzy platformami - usługa umożliwiająca zapoznanie sie z nowymi możliwościami SAP HANA w środowisku klienta
 • wirtualizacja warstwy bazodanowej SAP HANA oraz aplikacyjnej NetWeaver w zależności od potrzeb oraz oczekiwań klienta
 • projekt migracji zostanie przeprowadzony przez certyfikowanych konsultantów SAP OS/DB migration oraz VMware VCP

 

Sizing

 • przeprowadzenie sizingu pozwalające na odpowiednie zwymiarowanie bazy SAP HANA oraz reszty środowiska

 

Planowanie platformy - HA/DR

 • przygotowanie nowoczesnej platformy SAP HANA wraz z zabezpieczeniami HA/DR oraz rozwiązaniami klastrowymi.
 • przygotowanie nowoczesnej platformy SAP NetWeaver wraz z zabezpieczeniami HA/DR oraz rozwiązaniami klastrowymi
 • przygotowanie dokumentacji High Level Design oraz Low Level Design całego środowiska SAP klienta

 

Planowanie nowoczesnych rozwiązań analitycznych wykorzystujących możliwości oferowane przez Big Data przy użyciu oprogramowania SAP Vora

 • przygotowanie projektu nowoczesnej platformy analitycznej w oparciu o SAP HANA, SAP Vora oraz Hadoop'a.
 • stworzenie nowoczesnej platformy analitycznej - usługa umożliwiająca zapoznanie sie z nowymi możliwościami SAP HANA, SAP Vora oraz Hadoop w środowisku klienta

Usługa zostanie dostarczona przez certyfikowanych konsultantów SAP oraz Hortonworks.

 

Bezpieczeństwo informacji w systemach SAP:

 • omówienie z klientem zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów i informacji
 • propozycja zmian w środowisku, wspólne wypracowanie polityki bezpieczeństwa informacji
 • wdrożenie wspólnie wypracowanej polityki bezpieczeństwa informacji w systemach SAP klienta

 

Usługi PreSales

 • pomoc w przygotowaniu projektu docelowego rozwiązania środowiska SAP klienta na konkretnej platformie sprzętowej, z wykorzystaniem mechanizmów hybrydowych.