Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Usługa POV/POC Hadoop, jako Data Lake

Rosnąca z każdym dniem ilość danych, ich różnorodność pod względem charakteru oraz sposobu napływania stanowi z jednej strony wielkie wyzwanie dla firm z drugiej jednak wartość w nich skrywana jest zbyt cenna, aby jej nie wykorzystać. Świat Big Data jest dla coraz większej liczby przedsiębiorstw nowym niezbadanym jeszcze obszarem, bez którego jednak dalszy rozwój oraz konkurencyjność będą trudne do utrzymania.


Adresując potrzeby poznania rozwiązań Big Data oraz chcąc sprawić, aby rozpoczęcie tej przygody mogło odbyć się jak najbardziej łagodnie stworzyliśmy usługę dającą szansę sprawdzić przydatność platformy, Hadoop jako wielkiego repozytorium danych firmy. Dzięki usłudze POV/POC Hadoop, jako Data Lake nie tylko stworzymy taką platformę on-premis lub w chmurze, ale też pomożemy w migracji istotnych danych z dotychczas wykorzystywanych baz, transakcyjnych i analitycznych, oraz innych źródeł, które pozwolą wzbogacić dane oraz uzyskać wartościowy wgląd w działanie firmy. Możliwość zapoznania się z nowymi cechami, jakie oferuje ta nowoczesna platforma będzie tym cenniejsza, że odbędzie się w środowisku i  na rzeczywistych danych, co gwarantuje otrzymanie rzetelnych informacji i wskaźników, pokazujących nowe możliwości w dziedzinie przechowywania i nowoczesnej analityki danych z wielu zróżnicowanych źródeł.


Wartością dodaną dla klienta jest niewątpliwie możliwość przetestowania metod integracji oraz pracy na nowej platformie  bez potrzeby kosztownej inwestycji


Etapy usługi:

 

Analiza i planowanie

Na tym etapie wykonana zostanie analiza obecnego środowiska klienta, oraz omówione i zaplanowane działania mające na celu skopiowanie wybranych danych klienta do systemu Hadoop. W zależności od systemów bazodanowych oraz innych źródeł zostanie wybrana najbardziej odpowiednia metoda migracji. Przedstawiony zostanie harmonogram oraz projekt wdrożenia. W trosce o bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości procesów biznesowych klienta, opisywana usługa zostanie wykonana z najwyższą troską o dane i wydajność systemów produkcyjnych.

 

Migracja/przeniesienie danych na platformę Hadoop

Na tym etapie zostanie zainstalowany nowy serwer, na którym będzie docelowo pracować ekosystem hadoop przy wyborze rozwiązania on-premise lub stworzone środowisko podobne w wybranej chmurze publicznej.

Wykonane zostaną wszelkie połączenia wymagane do przeprowadzenia przeniesienia danych oraz następnie przeprowadzona ich migracja i konfiguracja narzędzi analitycznych i obrazujących.

 

Usługi pomigracyjne:

Na tym etapie zostaną dostarczone usługi przedstawiające nowe cechy rozwiązania Hadoop (w formie małych warsztatów)

 • Narzędzia administracyjne
 • Narzędzia dostępu do danych
 • Narzędzia obrazowania danych
 • Dokumentacja techniczna rozwiązania

 

Usługi dodatkowe

Na prośbę klienta istnieje możliwość zaplanowania i wykonania dodatkowych warsztatów, których zakres jest do uszczegółowienia. Mogą to być np.:

 • Integracja z innymi systemami klienta
 • Pomoc w dopasowaniu projektów ekosystemu hadoop do wymagań biznesowych klienta
 • Mechanizmy zabezpieczenia danych
 • Ogólnie pojęty temat bezpieczeństwa klastra Hadoop oraz możliwość implementacji tych mechanizmów

 

Wartości dla klienta związane z usługą:

 • Możliwość przetestowania zachowania systemu Hadoop w roli Data Lake dla głównych systemów przechowujących dane klienta
 • Możliwość poznania nowoczesnych elementów ekosystemu hadoop do analizy i obrazowania danych i ich zachowania w istniejącej infrastrukturze klienta
 • Możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami rynkowymi w dziedzinie Big Data i Big Data Analytics