Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu (2)

Posiadanie właściwego rozwiązania gwarantującego wysoką dostępność oraz bezpieczeństwo krytycznych dla biznesu systemów to konieczność każdej nowoczesnej firmy. Brak dostępności biznesowych aplikacji nawet na krótką chwilę jest bardzo kosztowny a często wiąże się również z utratą zaufania oraz prestiżu, żadne nowoczesne przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na takie straty. Oczywistym wyborem w obliczu takich zagrożeń jest stworzenie odpowiedniego środowiska HA/DR z dobrze dobraną, sprawdzoną polityką backupową.


Bazując na naszym doświadczeniu w projektowaniu rozwiązań HA/DR oraz znajomości najnowszych technologi z tym związanych stworzyliśmy usługę która świetnie adresuje potrzebę pomocy w stworzeniu środowiska o wysokiej dostępności (HA) oraz zabezpieczonego na wypadek awarii (backup) a nawet katastrofy (DR) obejmującego najważniejsze dla działalności biznesowej systemy klienta.


Opis usługi:

 • Spotkanie wprowadzające – Planowanie najlepszego rozwiązania
 • Ocena obecnej architektury klienta, aplikacji oraz oczekiwań co do przyszłej dostępności platformy
 • Dyskusja na temat RPO/RTO oraz wypracowanie najlepszej strategii zabezpieczeń platformy
 • Analiza obecnej polityki backupowej oraz procedur na wypadek awarii by wspólnie znaleźć mocne i słabe strony proponując usprawnienia w istniejącej polityce 
 • Omówienie oczekiwań klienta dotyczących platformy oraz vendora
 • Przedstawienie projektu rozwiązania odpowiadającego oczekiwaniom oraz wymogą klienta wypracowanym podczas spotkania wprowadzającego
 • Projekt rozwiązania w oparciu o wiodące rozwiązania wskazanego przez klienta dostawcę sprzętu
 • Przedstawienie procedur oraz mechanizmów zarządzania rozwiązaniem (możliwość stworzenia POV/POC w celu lepszego zaprezentowania rozwiązania końcowego
 • Pomoc w stworzeniu odpowiedniego zapytania ofertowego mającego na celu wybór wypracowanego wcześniej rozwiązania
 • Możliwość pomocy w implementacji rozwiązania lub dostarczenie całego projektu pod klucz w zależności od preferencji klienta
 • Szkolenia oraz warsztaty w zakresie używania nowego środowiska oraz procedur.